Malin Viklund (Hon)
Sverige , f. 1983
+46 709610422
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Malin Viklund

Konstpromenaden
Malin Viklund

Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress. Psykisk ohälsa står idag för över hälften av alla längre sjukdomsfall och det är stress¬relaterade fall som är vanligast. Oavsett om du haft en pressad dag eller om du är sjuk av stress, gör 30 minuters promenad att stresshormonet sjunker betydligt.

Jag tror det går att förändra människans inställning till sig själv genom kunskap och medvetenhet. I mitt examensprojekt har jag installerat konst på platser längs ett promenadstråk för att bjuda in till rörelse. Konstverken visar riktning längs med hela promenaden eller de delar du tar.

De olika verken är influerade av mer än 200 personer. Jag har intervjuat alla dessa om deras drömmar om framtiden. Efter kartläggning och analys har jag gestaltat objekt och konst som vägleder den som promenerar längs med en förutbestämd slinga.

Malin Viklund
Malin Viklund