Hannah Klein (Hon/henne )
Sverige , f. 1991
+46 707943669
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Hannah Klein

Svalka
Hannah Klein
Photo: Stefano Pagani

Listan på varför luftkonditioneringsapparater skadar miljön är lång: hög energiförbrukning, användning av växthusgaser som köldmedier, bidragandet till den urbana värmeeffekten – listan fortsätter. Efterfrågan på luftkonditionering förväntas tredubblas fram till 2050, i takt med att klimatkrisen fortlöper. I mitt examensprojekt utforskar jag möjligheterna till luftkylning utan användning av köldmedier. Evaporativ luftkylning är en vattendriven kylteknik som använts i tusentals år. Genom att utgå ifrån två olika scenarier – hemmet och staden – undersöker jag rätten till svalka utifrån olika perspektiv, samt utmanar normer kring hur vi kyler luften runt omkring oss.

Hannah Klein
Photo: Stefano Pagani
Hannah Klein
Photo: Stefano Pagani