falk olavi schröter (Hen)
Sverige , f. 2001
+46 793259582
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

falk olavi schröter

design_destruct
falk olavi schröter
trash poster reading "what happens to the movement when we all have reasons not to go, so occupied with living life that we forget it's ending"

vad gör du när din utbildning förbereder dig på en värld som inte borde existera?

design_destruct undersöker industridesignutbildningen, direkt från källan; den försöker förstå relationen mellan medvetna och radikala intentioner och den fortsatta omfamningen av en status quo, som stödjer och fördjupar strukturer som förstör. den fokuserar på företagssamarbeten som en central skyldig till denna acceptans, och uppmuntrar design att vara ett verktyg för bygget av en strukturellt hållbar värld, i stället för världen som den är (och fysiskt, socialt och miljömässigt inte kan fortsätta vara). det är ett upprop till ifrågasättande, till vägrande och avvisande, och till protest.

kunskapen som byggts upp — både under och trots utbildningen — används mot strukturerna vi lär oss passa in i, vilket resulterar i en samling designförslag som använder text, typografi, plats och form för att bilda och mobilisera.