Elin Kalldin Wikström (Hon)
Sverige , f. 1997
+46 768386715
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Elin Kalldin Wikström

Artificial Wetlands
Elin Kalldin Wikström

Våtmarker spelar en viktig roll i att främja biologisk mångfald, vattenrening och klimatreglering. I mitt examensprojekt har jag reflekterat över ’antropocen’ – epoken vi befinner oss i nu, där mänsklig påverkan har en förgörande effekt på planetens ekosystem. Genom att skapa en konstgjord våtmark vill jag väcka en medvetenhet om människans roll som förvaltare av naturen. Projektet blir en symbol för vårt strävande efter att återställa och bevara ekosystem, trots vår historiska påverkan på Jorden.

Elin Kalldin Wikström
Testing the water quality in a wetland.
Elin Kalldin Wikström