Anne Kleine Vennekate (Hon/henne)
Tyskland , f. 2001
+49 15739109364
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Anne Kleine Vennekate

Återställande av habitat för Östersjön
Anne Kleine Vennekate

På grund av övergödning, överfiske, föroreningar, stigande temperaturer och muddring har de naturliga livsmiljöerna i Östersjön förstörts under de senaste decennierna, och många populationer har minskat. För att återfå den biologiska mångfalden och viktiga ekosystem måste vi göra en förändring nu. Ett sätt att återställa dessa naturliga livsmiljöer är att imitera dem genom att använda konstgjorda strukturer som främjar vissa arter.

Mitt examensarbete har tagits fram i nära samarbete med marinbiologer och fokus ligger på att designa strukturer för blåstång, blåmusslor och mindre fiskar. Dessa modulära strukturer kan placeras på befintlig marin infrastruktur eller på havsbotten och kan skapa stora tredimensionella ytor.

Detta examensarbete syftar också till att öka medvetenheten om situationen i Östersjön. Strukturerna har begränsad effekt och ytterligare miljöskydd och politiska beslut som främjar Östersjön är fortfarande viktiga.

Anne Kleine Vennekate
Anne Kleine Vennekate